top of page

Koçluk Yaklaşımım & Metodolojisi

01_leaf.png

Kişiselleştirilmiş &
Empatik

Her danışanın, zorluklarının ve refaha giden yollarının benzersiz olduğuna kesinlikle inanıyorum.

Keşfedebileceğiniz, büyüyebileceğiniz güvenli, destekleyici ve yargılayıcı olmayan bir alan yaratmaya çalışıyorum.

04_leaf.png

Bütünsel &
Bütünleştirici

Stresin ve etkilerinin çok yönlü olduğunun bilincinde olarak yaklaşımım, refahın fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal yönlerini ele alıyor.

02_leaf.png

Kanıta Dayalı &
Yaratıcı

Yöntemlerim bilimsel araştırmalara ve kanıta dayalı uygulamalara dayanmaktadır ve yalnızca empatik destek değil aynı zamanda etkili, kanıtlanmış stratejiler almanızı sağlar.

05_leaf.png

Sinir Sistemi Düzenlemesi

Stres ve travma tepkisinde sinir sisteminin rolünü anlamak koçluğumun önemli bir yönüdür.

03_leaf.png

Travma Bilgili &
Hassas

Travma odaklı koçluk deneyimim ile her seansa geçmiş deneyimlerin şimdiki zamanınızı nasıl etkileyebileceğinin farkındalığıyla yaklaşıyorum.

06_leaf.png

Hedef Odaklı &
Uygulanabilir

Düzenli değerlendirmeler ve ayarlamalar sürecin bir parçasıdır ve her zaman doğru yönde ilerlememizi sağlar.

"30 Dakikalık Ücretsiz Keşif Görüşmesi İçin"

 

GroWithin

Her birey sağlıklı, mutlu, üretken bir yaşam sürme, hayatın tadını çıkarma, fiziksel sağlıkta, ilişkilerde, eğitimde, kariyerde, gelişme kapasitesine sahiptir.

Fakat bu gelişim süreci içerisinde hedeflerini destekleyebilecek veya hedeflerinin önünde engel yaratabilecek kendine özgü inançları, değerleri, deneyimleri, algıları ve kör noktaları vardır.

 

Ayrıca günümüzde insanlık tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim içinde olan bir dünyaya ayak uydurmak durumundadır. Bireylerin kendilerini daha hızlı ilerletecek ve daha tutarlı ve güvenilir sonuçlar yaratmalarını sağlayabilecek bir uzmanla çalışma ihtiyacı artmaktadır.

Şu anda içinde bulunduğunuz yer, size özeldir. Aynı şekilde, ulaşmaya çalıştığınız yer de size özgüdür. Dolayısıyla, birinden diğerine geçme süreciniz de size özgü olmalıdır. Bir bütün olarak kendinizi ve ihtiyaçlarınızı tanıdığınızda mutluluk ve başarı doğal olarak ilerler, kendi yolunu bulur.

 

GroWithin, hayatınızdaki tüm alanlarda daha kısa sürede daha iyi sonuçlar yaratmak için farkındalık, düşünme ve eylem becerilerinizi geliştirerek çalışır.

Growithin_web_Graphic_web-mini_TR1.jpg

Bazen ilerlemek için neye ihtiyacımız olduğunu tam olarak bilemeyiz ve bu ihtiyaç danışmanlık süreci içerisinde şekillenir. Bazen de bir geçiş aşamasında olabilir, yaşamınızda belli başlı şeyleri değiştirmek niyeti taşıyabilirsiniz. Ya da sadece mola vermeye ve yarattığınız, ulaştığınız, bıraktığınız veya deneyimlediğiniz şeyleri takdir edip bundan sonra ne deneyimlemek istediğinize karar vermek niyetindesinizdir.

 

Hem iç hem dış dünyanızı keşfetmek ve öz farkındalığınızı arttırarak netlik kazanmak ve sonrasında size özel ve benzersiz yetkinlik, deneyim ve potansiyellere odaklanarak eylemlerde bulunmak GroWithin’le mümkün.

Process

The counselling process at GroWithin is collaborative, always acknowledging the fact that clients have innate wisdom.

It supports the emotional, logical, relational and creative sides of the clients.

 

It offers clients the opportunity to rediscover themselves, to learn from the past, and to reflect on what they truly want going forward.

 

It creates space for clients to think about what is important to them in their life, what makes them happy, what isn't working, and an effective change strategy.


GroWithin incorporates the professional behaviours and practices required by the British Sociological Association (BSA) and the Career Development Institute (CDI) Code of Ethics, of which the founder Dr. Seda Akçakoca is a member, into all processes, and adheres to professional standards of conduct. In addition, the principles of professional coaching programs of Erickson and Adler schools accredited by the International Coaching Federation and the ICF Basic Competence Model updated by the federation are also included in the processes.

process.jpg

The principles of accessibility, confidentiality, equality, impartiality, transparency and reliability are actively adopted throughout the entire process, starting with the discovery meeting.

 

During the counselling process, direct communication is made with the clients through a mobile application that technically makes it possible to apply these principles. With end-to-end encryption via the HIPAA* compliant mobile application brought by the new generation counselling approach, groWithin provides securely online chat with clients, ease of sharing documents and science-based special exercises and activities with clients without the hassle of sending and returning by e-mail, and uses all opportunities such as many more entertaining, instructive, educational materials.

*HIPAA is the Health Insurance Portability and Accountability Act 1996. It is a United States federal law that protects patients' privacy and health records.

Merhaba ve burada olduğunuz için teşekkür ederim,

Arkama akıl ve bilimi alarak akademik kariyerimde uzun yıllar yol aldım. Ancak, başarı ve mutluluğun her zaman doğru orantılı ilerleyemeyebileceğini, sadece zihin odaklı bir kariyerin hayatımın bütün alanlarını işgal ettiğini fark ettim.

Stresi yönetmenin sadece “yapabilirim” ya da “her şey mümkün” tavrını benimsemekten daha fazlası olduğunu keşfettim. Zihinlerimiz, bedenlerimiz ve çevremiz arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladım.

Kendimi sadece bilime değil içsel gelişimime adadığımda artık dış dünyam da yaptığım bütün içsel çalışmaları yansıtmaya başladı ve GroWithin doğdu.

GroWithin’i kurdum, çünkü başkalarına katkı sağlamak konusunda tutkuluyum. Bir danışman olarak GroWithin’deki çalışmalarım, akademik ve profesyonel deneyimimin kapsamı ve derinliği ile zenginleşiyor.

Hayatınızı oluşturan öğeler ve roller arasında seçim yapmak zorunda kalmadan, zihin, beden ve kalbinize keyif veren deneyimler, dengeleyiciler ve yardımcılar oluşturmanızda destek olmak için buradayım.

GroWithin, danışanların kendilerini keşfetmeleri ve öz farkındalıklarını arttırarak netlik kazanmalarını ve sonrasında onlara özel yetkinlik, deneyim ve potansiyellerine odaklanarak güçlenmelerini hedef almaktadır. Danışanların hem iç hem de dış dünyalarını keşfederek, bunlarla tutarlı eylemlerde bulunabilmeleri için sistemler ve stratejiler oluşturarak ilerlemelerinde onlara destek olur.

web_1_homepage.jpg

GroWithin

was founded to support you in developing personal, professional, academic, mental or physical goals, consciously creating the life you love to live, regardless of your age or stage in life.

DR. SEDA AKCAKOCA

I am here to help people create experiences, stabilizers and aids that delight their mind, body and heart, without having to choose between the elements and roles that make up their lives.

 

My goals are to empower people to grow and achieve results while they feel good, and to accompany them.

cc.jpg

Here’s How We Do It:

PROGRAM BREAKDOWN

A 12-Week Program Helping High-Achieving Female Professionals
Who Have Demanding Work Responsibilities

Abstract Leaves

GroWithin Bütünsel Stres Yönetimi
size şu konularda yardımcı olacaktır:

 • Günlük stres etkenlerini yönetebilmek için beyninizin ve bedeninizin bilgeliğini kullanın

 • Karmaşık duygularınızı, düşüncelerinizi, hislerinizi ve davranışlarınızı anlayın ve yönetin

 • Hayatınızdaki tekrar eden döngüleri kırın ve kendinizi güvende hissetmek için zihninizi, bedeninizi ve kalbinizi uyumlayın

 • Endişe döngüsünü, olumsuz düşünmeyi ve aşırı analiz etmeyi kırın

 • Hayatınızdaki zorlukları ve stres faktörlerini daha etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenin

 • Geçmişten özgürleşin ve amacınızı yakalayın ve neşenizi yeniden keşfedin

 • Potansiyelinizi ve özgün benliğinizi harekete geçirin

 • İçsel huzuru ve dışsal başarıyı bir arada yaşamanın yollarını keşfedin

 • Yeni alışkanlıklar edinerek yaşam kalitenizi artırın ve daha mutlu, dengeli bir yaşam sürdürün

Imagine stepping into a new version of yourself with GroWithin Harmony. Picture yourself:

 • Breaking free from feeling stuck, embracing a life of freedom and ease.

 • Transforming an addiction to struggle into a path of effortless success and joy.

 • Having ample time and space to attune to bodily and personal needs, leading a balanced and fulfilling life.

 • Finding self-improvement tools and strategies that bring real, lasting change.

 • Becoming more emotionally present and available, enriching relationships as a compassionate partner, parent, and leader.

 • Replacing self-shame with self-acceptance and confidence, radiating positivity.

Seda-Akcakoca.png
 • Looking within for validation, honoring your internal world for true self-worth.

 • Transitioning from just surviving to thriving, embracing balance and contentment.

 • Letting go of worries over uncontrollable aspects of life, focusing on what can be influenced for peace.

 • Effortlessly keeping up with societal pressures, excelling in parenting, caregiving, and leadership with grace and confidence.

 • Embrace this journey with GroWithin Harmony. Envision the transformation and make it your reality.

This coaching program is

NOT 

for

 • Individuals Seeking Quick Fixes

 • Those with Severe Mental Health Disorders

 • Those Expecting a Therapist-Client Relationship

 • Those Not Committed to the Process

 • Non-Professional or Non-Career-Oriented Individuals

 • People Looking for Generic Stress Management Techniques

 • People Unwilling to Engage in Self-Reflection and Change

 • Non-Communicative or Highly Private Individuals

Orchid

What are the next steps

Begin a personalized, three-step journey

to initiate your transformative coaching experience:

01

BOOK A CONSULTATION

Begin by booking a consultation to discuss your current situation, aspirations, and any questions you may have. This initial meeting is crucial for tailoring the coaching program to align perfectly with your unique needs and goals.

02

DISCOVER YOUR UNIQUE BLUEPRINT

Once you join, we dive deep into understanding your unique makeup through the Smart Algorithm Personal Inventory. This phase is all about uncovering the distinct aspects of your personality and life path, enabling you to fully realize and leverage your inherent strengths and current needs

03

EMBRACE YOUR TAILORED LIFE PATH

As you advance through the program, you'll experience a profound transformation. You’ll gain the vitality, confidence, and clarity needed to pursue a life that truly aligns with your personal values and aspirations. This stage is designed to integrate learned skills and plan for future application.

I know how that feels, because I’ve dealt with the same things myself!

My journey in academia, while intellectually stimulating, took a toll on my stress levels and nervous system. The high demands for research, teaching, and securing tenure often triggered a prolonged stress response in me, leading to anxiety, insomnia, and fatigue. The work-life balance was also a struggle, resulting in chronic stress and burnout.

 

Despite my progress in my academic career, I realized that success doesn't always equate to happiness.

This revelation led me to explore beyond the academic realm, focusing on the interconnectedness of our minds, bodies, and surroundings. 

In my journey, I've learned that managing stress isn't just about a positive mindset, but understanding and harmonizing all aspects of our lives.

GroWithin was founded to support you in developing personal, professional, academic, mental or physical goals, consciously creating the life you love to live, regardless of your age or stage in life.

Anasayfa Referanslar

Our paths crossed with GroWithin at a difficult time in my life. Fortunately, they intersected… After our meetings, everything became clearer for me, enabling me to continue my life journey more...

Economist, 40 years old

We received a session from Dr. Seda regarding my daughter's professional orientation. She had a separate meeting with my daughter first and then another separate parent meeting with me. After...

Student's Parent, 42 years old

I received counseling from Dr. Seda in order to understand the most suitable professions for my
personality. Before counseling, I was only thinking about becoming a dietitian and I believed that...

Student, 16 years old

computer_web.jpg

Mobile Application

GroWithin adopts next-generation counseling and uses online counseling software that creates stunning and personalized digital experiences for its clients.

 

Interaction with clients through the application is provided from the comfort of your smartphone, tablet or desktop computer on both Android and iOS devices.

 

Through this tool, collaborative, enjoyable, seamless, instant, secure, multi-channel, on-demand, convenient and personalized experiences between consultant and client are enabled.

GROWITHIN 

SERVICES

GroWithin aims for clients to discover themselves and gain clarity by increasing their self-awareness, and then to become stronger by focusing on their specific competencies, experiences and potentials. It supports clients in their progress by exploring both their inner and outer worlds and creating systems and strategies so that they can take consistent actions with them.
You can benefit from GroWithin consultancy in the following areas:

bireysel.png

GroWithin 

Individual Programs

kurumsal.png

GroWithin 

Group / Corporate Programs

Services

GroWithin aims for clients to discover themselves and gain clarity by increasing their self-awareness, and then to become stronger by focusing on their specific competencies, experiences and potentials. It supports clients in their progress by exploring both their inner and outer worlds and creating systems and strategies so that they can take consistent actions with them.

You can benefit from GroWithin consultancy in the following areas:

bireysel.png

GroWithin

Individual Programs

kurumsal.png

GroWithin

Group / Corporate Programs

bireysel.png

GroWithin

Individual Programs

grow_life.png

GroWithin

Life

grow_education-02-02.png

GroWithin

Education

groWithin_kariyer-03-03.png

GroWithin

Career

grow_stress-04-04-04.png

GroWithin

Stress Management

grow_woman-05-05.png

GroWithin

Women's Empowerment

grow_life.png

GroWithin

Life

We can talk about and work on whatever is on your mind and heart about your life.

 

Frequent topics include, but are not limited to issues around:

 

 • time management and prioritization

 • decision making, goal setting, and planning

 • self-confidence

 • revealing your purpose

 • discovery of the creative side

 • social skills

 • clarification of temperament and strengths

 • life transitions

Life.jpg
grow_life.png

GroWithin

Life

grow_education-02-02.png

GroWithin

Education

groWithin_kariyer-03-03.png

GroWithin

Career

grow_stress-04-04-04.png

GroWithin

Stress Management

grow_education-02-02.png

GroWithin

Education

For nearly 20 years, I have been improving the quality of students' learning, teaching and assessment experiences within the scope of various academic, researcher and other professional roles I have undertaken at different educational institutions in Turkey, Europe and the UK. I am passionate about providing the best possible experience for every student by connecting the worlds of education and career. The interactive essence of work, profession and career has been shaping my academic and professional career choices since my undergraduate years. As a social scientist and coach trained in career and employment sociology, organizational behaviour and analysis, gender and business, I use a combination of career theories and philosophies to offer a holistic approach to responding to diverse student needs. By holding one-on-one sessions with over a thousand students and alumni, I developed an impartial, confidential and inclusive information, advice and guidance service in line with the Practice Principles, and now I share these experiences on GroWithin. By providing flexible, practical, meaningful and technologically enriched career services, I am happy to contribute to the orientation of students at different education and training levels, from high school to doctoral degrees, towards professions and business lines that are compatible with them.

education.jpg

High School

 • Personal Inventory Applications and Career Selection Guidance

 • Family Support Inventory Application

 • Learning, thinking, motivation, communication style

 • 21st century competencies

 • Potentials and development suggestions

 • Emotional intelligence

PhD

 • Personal Inventory Applications

 • Academic development mapping via the use of Researcher Development Framework

 • Writing Professional and/or Academic CV and Cover Letter

 • Professional and/or Academic Interview Preparation

 • Occupational personality types

 • Problem solving, motivation, leadership style

 • Individual training suggestions

University

Under&Post Graduate

 • Personal Inventory Applications

 • Writing Professional and/or Academic CV and Cover Letter

 • Professional and/or Academic Interview Preparation

 • Occupational personality types

 • Problem solving, motivation, leadership style

 • Individual training suggestions

grow_life.png

GroWithin

Life

grow_education-02-02.png

GroWithin

Education

groWithin_kariyer-03-03.png

GroWithin

Career

grow_stress-04-04-04.png

GroWithin

Stress Management

groWithin_kariyer-03-03.png

GroWithin

Career

Throughout my career, I have been involved in various academic and professional projects on employment, career development, career/job identity, and organizational culture and inequalities. As a social scientist and coach trained in career and employment sociology, organizational behaviour and analysis, gender and business, I developed practical methods for the desired outcome of individuals' career choices and development. While doing these, I offer different development suggestions for each individual, specific to their essence and the life and work environment they are surrounded by, taking into account the well-being of each individual.

kariyer.jpg

Professional

 

 • Personal Inventory Applications

 • Personal Awareness and Development

 • Career Change and Preparation

 • Suggestions for improvement in business life

 • Problem solving, motivation, leadership style

 • Manager potentials

 • Individual training suggestions

Academic

 

 • Personal Awareness and Development

 • Academic development mapping via the use of Researcher Development Framework

 • Transition to Academicia

 • Personal Awareness and Development

 • Career Change and Preparation

 • Problem solving, motivation, leadership style

grow_life.png

GroWithin

Life

grow_education-02-02.png

GroWithin

Education

groWithin_kariyer-03-03.png

GroWithin

Career

grow_stress-04-04-04.png

GroWithin

Stress Management

grow_stress-04-04-04.png

GroWithin

Stress Management

We are empowered when we have the autonomy to reshape our mind-body system. Interventions to be made in the light of the right information can make you feel at home in your own body over time. By completing the Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) and Vagus Nerve Programmes along with Polyvagal-Informed Certificate, I can now share a series of physical and mental practices and tools that can be applied in stress management in line with the needs of my clients.

 

Calming down is not the same as regulating the nervous system. A healthy nervous system is not always calm; it is flexible. The more “flexible” your vagus nerve is, the faster it will recover from your stress response, the less overwhelmed you will be with your emotions, and the less triggered you will be by the situations you encounter.

 

The vagus nerve is the epicentre of the mind-body system and works differently in each person. When you realize how your vagus nerve works, it begins to respond to your stressors in a very different way, and you can regulate your nervous system more effectively.

Stress.jpg

All content shared under this title is for educational and informational purposes only. It is recommended to use these contents as support for psychological or physical/medical therapy and treatment, not for replacement.

 

 • Determination of Stress Factors

 • Personalized Nervous System Mapping

 • Learning and Practicing Stress Sensitive Self-Regulation Exercises

grow_life.png

GroWithin

Life

grow_education-02-02.png

GroWithin

Education

groWithin_kariyer-03-03.png

GroWithin

Career

grow_stress-04-04-04.png

GroWithin

Stress Management

grow_woman-05-05.png

GroWithin

Women's Empowerment

grow_woman-05-05.png

The dictionary meaning of empowerment is making (someone) stronger and more confident, especially in controlling their life and claiming their rights. It is about having the knowledge, confidence, means, or ability to do things or make decisions for oneself. I am passionate about working with women of all ages who want to tap into their strengths and embrace their full potential. Inspiring women to lead confidently, stand up straight, and hold their own authentic space is a process that feeds me a lot. In my academic research, I have witnessed that women struggle a lot to prove themselves worthy of prescribed gender roles and fight against gender stereotypes, especially when making career decisions. As journalist and writer Anna Quindlen puts it, “The really difficult and truly magnificent thing is to stop being perfect and start working on being yourself.”

 

In line with your needs, we can focus on the following sample topics and much more, aiming for you to enjoy a more balanced and more harmonious life with your essence, with various tools and applications:

 

 • liberation from your toxic beliefs and patterns

 • developing self-love and respect, setting healthy boundaries

 • ability to manage relationships

 • stress management

women.jpg
grow_life.png

GroWithin

Life

grow_education-02-02.png

GroWithin

Education

groWithin_kariyer-03-03.png

GroWithin

Career

grow_stress-04-04-04.png

GroWithin

Stress Management

GROWITHIN
CONTACT FORM

How did you hear about us?
In which field would you like to receive consultancy?

Thank you for your application. We will get back to you within 2 business days.

bottom of page