top of page

Our 
Story

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do, and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged.

 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

GroWithin’e Hoş Geldiniz!

 

Bu form, yatırım yaptığınız hizmet ve birlikte çalışmaktan neler bekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi vermek için tasarlanmıştır. Lütfen bu formu okumadan ve doldurmadan önce www.drsedaakcakoca.com adresinden kendim ve hizmetlerim hakkında detaylı bilgi edindiğinizden emin olunuz.

 

GroWithin Hizmet Şartları aşağıdadır. Lütfen okuyunuz ve sonundaki formları doldurarak onaylayınız. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildiriniz

 

Bu form ile, Danışanın kişisel, profesyonel ve/veya eğitimsel hedeflerini geliştirmek ve nihai sonuç ile teşvik edici ve yaratıcı etkileşimler yoluyla Danışanın kişisel ve/veya profesyonel potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için taraflar arasında bir danışmanlık ilişkisi kurulmasının şartları belirlenmektedir.

Nitelik ve Kapsam

Danışman.  Dr. Seda Akçakoca, Danışanların kişisel memnuniyet stratejileri geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için bireysel koçluk ve/veya danışmanlık sağlar. Verilen hizmet, psikolojik danışmanlık ya da psikoterapi değildir; kişisel, profesyonel ve eğitim ile ilgili hedefler oluşturma/ gerçekleştirme vb. konularında tasarlanmış profesyonel bir yardım ilişkisi olarak algılanmalıdır. Profesyonel psikolojik yardım gerektiren durumlarda ilgili uzmanın değerlendirebilmesi için yönlendirme yapılır. Danışan, bir ruh sağlığı uzmanının bakımı altındaysa, Danışanın, Danışan ve Danışman Dr. Seda Akçakoca tarafından kararlaştırılan ilişkisinin niteliği ve kapsamı hakkında ruh sağlığı sağlayıcısını derhal bilgilendirmesi önerilir. Danışan, danışmanlığın yasal, tıbbi, finansal, ticari, manevi veya diğer nitelikli profesyoneller tarafından profesyonel tavsiyenin yerine kullanılamayacağını kabul etmektedir.

 

Seanslar.  Seanslar, karşılıklı belirlenen saatlerde ve karşılıklı belirlenen çevrimiçi ortamlarda (Zoom, Skype, Teams, Google Meet, vb.) yapılır. Birbirini takip eden çoklu seanslar arasında ise GroWithin tarafından belirlenen ve Danışana bedelsiz olarak sağlanan mobil uygulama aracılığı ile Danışan ile doğrudan iletişimde bulunulur. Bu şekilde Danışman ve Danışan arasındaki iletişim sadece seanslarla sınırlı kalmayıp, danışanın gelişimini destekleyecek bilime dayalı çeşitli kaynaklar, araçlar ve alıştırmalar danışan ile paylaşılır. Böylelikle, seans esnasında tartışılmış noktaları Danışan deneyimlemeye devam eder ve Danışanın harekete geçmesinin daha da kolaylaşması amaçlanır. Ayrıca e-posta pinponu ortadan kaldırılarak uçtan uca kriptolama ile Danışanla güvenli bir şekilde çevrimiçi sohbet de mümkün hale getirilir. 

Her bir seansın süresi en az 45 dakika en fazla 60 dakikadır. Çoklu seanslarda başlangıç seansı, genellikle 90 dakika sürer. Başlangıç seansı, Danışman ve Danışanın tanışması, birbirlerine uyum sağlaması ve süreci planlamasını kapsar. Başlangıç seansı sonrası Danışanın ihtiyacına göre seans aralıkları belirlenir. Danışmanlık hizmetinde süreklilik esastır. Birlikte belirlenen sayıda seanslara Danışan devam etmekle yükümlüdür. Danışman, verdiği hizmette faydalı olamayacağı kanaatine vardığında hizmetini dilediği zaman ve tek taraflı olarak sonlandırma iradesine sahiptir. Bu durumda, çoklu seanslar için ödenmiş olan toplam ücretten, sona erme tarihi itibarıyla bakiye ücret Danışana geri ödenir. Danışan, anlaşmaya varılan danışmanlık hizmeti paketi dahilindeki sayıda seans tamamlanmadan hizmet ilişkisini sonlandırma kararı alırsa, ücret iadesi yapılmaz.

24 Saat Kuralı

Seansın başlangıcına 24 saatten az zaman kaldığında Danışan tarafından talep edilen ertelemelerde o seans için tam ücret alınır. Eğer seansın başlangıcına 24 saatten az zaman kaldığında Danışman tarafından seans ertelemesi talep edilirse sonraki seans için Danışandan yarı ücret alınır. Bir seansı iptal etmeniz veya seans tarihini/saatini değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen en az 24 saat önceden Dr. Akçakoca’ya ulaşınız.

Seansa Gecikme

Danışanın seansa 10 dakikadan fazla gecikmesi halinde, Danışman seansın iptal edildiğini varsayabilir ve söz konusu seansa ilişkin ücret iade edilmez.

Prensipler

Ulaşılabilirlik, gizlilik, eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik prensipleri keşif görüşmesinden başlanılarak bütün süreçte aktif olarak benimsenir. Yukarıda bahsi geçen ve tamamen HIPAA* ve GDPR** kurallarına uyumlu mobil uygulama aracı da bu prensiplerin uygulanmasını teknik olarak mümkün kılar. Seanslar %100 gizlidir. Danışan, Danışman-Danışan ilişkisi süresince elde edilen veya paylaşılan belgeler, bilgiler ve verilerle ilgili olarak Danışmanın kayıt tutma politikasını açıkladığını kabul eder. Bu tür kayıtlar Danışman tarafından 1 yıldan az olmayan bir süre boyunca Danışmanın seçtiği bir formatta (basılı veya dijital/elektronik) muhafaza edilecektir. Danışan, danışmanlık ilişkisini geliştirmek için dürüst bir şekilde iletişim kurmayı, geri bildirime ve yardıma açık olmayı ve programa tam olarak katılmak için zaman ve enerji yaratmayı kabul ettiğini kabul eder. Danışan vereceği kararlardan, seçimlerinden ve girişimlerinden doğrudan kişisel olarak sorumludur. Seanslarda üçüncü şahıslar bulundurulamaz.

Sınırlı Sorumluluk

Danışman, müzakere edilen, üzerinde anlaşmaya varılan ve verilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti vermemektedir. Hiçbir durumda Danışman, doğrudan, dolaylı veya özel zararlardan Danışana karşı sorumlu olmayacaktır. Danışanın uğrayabileceği zararlara bakılmaksızın, Danışmanın bu Sözleşme kapsamındaki tüm sorumluluğu ve Danışmanın münhasır çözümü, hizmetin sona erme tarihine kadar tüm danışmanlık hizmetleri için Danışan tarafından Danışmana ödenen tutarların %20’si ile sınırlı olacaktır.

*HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act - ABD Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası

**GDPR: General Data Protection Regulation - Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü

"KABUL EDİYORUM" BUTONUNA TIKLAYARAK, BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI OKUDUĞUMU

VE KABUL ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM.

Danışan Bilgileri

Teşekkür ederiz.
bottom of page